Kvalitet til fornuftig pris!
 
ForsideForsideKontakt ossKontakt ossSkriv utSkriv ut
 

Safir Idrett


SAFIR IDRETT er vår totalløsning for idrettslag og andre organisasjoner.   Systemet består av to moduler,  REGNSKAP og KARTOTEK.  Disse modulene kan om ønskelig anskaffes og benyttes hver for seg, eller som en integrert enhet som SAFIR IDRETT.
 
SAFIR IDRETT koster  samlet kr. 2.500,-  (inkl. mva).  Det tilbys avtale om brukerstøtte/rådgiving og nye versjoner.  Samlet koster dette kr 1.750,- (inkl. mva) per år.  Kjøp av enten REGNSKAP eller KARTOTEK alene koster kr 1.780,- (inkl.mva) og  kr 1250,- (inkl. mva) for brukerstøtte og nye versjoner samlet.  Det er med andre ord stor rabatt ved kjøp av begge systemer samlet.   Vi gir også stor rabatt til idrettslag som ønsker å benytte ett eller begge systemer i flere grupper/avdelinger.

Kontakt oss via e-post safir@safir.no eller send melding til oss fra kontakt oss siden.
 
SAFIR IDRETT kan benyttes på alle moderne PC'er.  Systemet kan installeres på frittstående PC eller i nettverk.   SAFIR IDRETT er windowsbasert og kan kjøres på alle windowsversjoner f.o.m. windows 95.

KARTOTEK er et meget brukervennlig og oversiktlig medlemssystem.  Systemet har et medlemsbilde med fleksible kategoriseringsmuligheter.   KARTOTEK ordner fakturering av kontingent og treningsavgifteter.  Det er også funksjoner for purring.  KARTOTEK dekker alle aktuelle medlemstyper.  Ved hjelp av KARTOTEK kan du skrive brev til alle eller utvalg av medlemmene og det lages adresseetiketter.

REGNSKAP er et ryddig system for utarbeidelse av budsjett og regnskap.   Systemet har et  effektivt bilagsbilde og har en lang rekke ulike rapporter,  også på avdeling-/prosjektnivå.   REGNSKAP ordner lett overgangen fra ett år til neste og tar vare på nøkkeltall.

Dersom du kjører KARTOTEK og REGNSKAP sammen utgjør de SAFIR IDRETT.  Da har systemene en felles meny og du bl.a..kan    overføre fakturaer fra KARTOTEK til REGNSKAP med  automatisk bilagsgenerering.  

Våre idrettssystemer er spesiallagd for bruk innen idrett og organisasjoner,  og er ikke mer eller mindre tilpassede varianter av generelle systemer for småbedrifter etc.!!

Du kan bestille systemene ved å sende en telefaks til oss på nr. 61 33 26 50.   Angi om det gjelder SAFIR IDRETT samlet eller enten KARTOTEK eller REGNSKAP.  Angi også om det ønskes brukerstøtte/nye versjoner.