Logo

OPPLA-LOGO-2.jpgLinker


Safir Data as har samarbeidspartnere både innen databransjen og andre bransjer.  Under har vi listet opp linker til en del av disse.  Vi vil også ta med andre linker som måtte ha faglig og/eller underholdende interesse.    Kom gjerne med forslag til interessante linker som kan legges inn her!

På disse sidene finner du informasjon om videregående opplæring (utarbeided av Pedlex forlag as):

http://www.vilbli.no/

Statsforvaltningen, med offentlig dokumentasjon og informasjon, f.eks:  forskrifter, regler etc.

http://odin.dep.no

Spesielt om videregående opplæring:

http://odin.dep.no/kuf/proj/reform94.html

Last ned fil Krapport.fdl
(77kb - 10 sec at 64K ISDN)