Logo

Om Safir Data AS


Safir Data AS startet opp 8. mars 1994. Vi lager moderne og brukervennlige systemer,  både som egne produkter og på oppdrag. Vi tilbyr også ulike konsulenttjenester, enten i direkte tilknytning til våre systemer eller som separate oppdrag. Vi kan gjøre alt fra å veilede under en innføringsfase til å stå for driften av større løpende oppgaver. Safir Data as har spesialkompetanse innen videregående opplæring, inntak og skyssadministrasjon.

Våre ansatte har god teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring når det gjelder alle sider ved systemutvikling,  alt fra analyse/ spesfisering til programmering og igangsetting.
Vi er langt fra blant de største programvarehusene i Norge, men vi har meget fornøyde kunder. Siden starten i 1994 har vi hatt en fin utvikling både når det gjelder omsetning og resultat. Vår første prioritet er likevel å beholde vårt gode forhold til alle våre brukere samtidig som vi vokser.

Under kan du se noen av våre kunder:

Vi kommer gjerne med tilbud på utarbeidelse av datasystemer som vil bidra til forbedringer i aktuelle deler av din bedrift/organisasjon. Enten som utvikling fra bunnen av eller på grunnlag av eldre systemer.  Vi kan også hjelpe til med det som skal til for å presentere din bedrift/organisasjon på internett.

Bl.a. på grunn av meget effektive rutiner og aktiv gjenbruk av programkode er våre tilbud  meget gunstige. Kontakt oss på telefon 61 33 26 50 eller på e-post safir@safir.no for nærmere informasjon.