Kvalitet til fornuftig pris!
 
ForsideForsideKontakt ossKontakt ossSkriv utSkriv ut
 

Spesialkompetanse


I tillegg til kompetanse innen systemutvikling og tilhørende tjenester har Safir Data as også spesialkompetanse innen mer spesialiserte områder.
      
Inntak
Vår medarbeider John Hofoss har vært inntaksleder både i Oslo og Akershus, i tilsammen nærmere 10 år. Han har allsidig erfaring innen planlegging og gjennomføring av inntak og tilhørende oppgaver, og har i tillegg vært med å utvikle inntakssystemet LINDA INNTAK (nå VIGO) fra bunnen av. Han har også deltatt i og ledet ulike arbeidsgrupper og utvalg, ikke minst når det gjelder statistikk og rapportering. Han har også vært redaktør for den landsdekkende informasjonboken om videregående opplæring, 'Din videregående opplæring', som utgis av PEDLEX Norsk skoleinformasjon.      

Safir Data as kan med utgangspunkt bl.a. i den kompetanse John Hofoss besitter på området tilby konsulentbistand i forbindelse ulike aspekter knyttet til driften av inntakskontorer etc,  og kan også bistå ved skifte av nøkkelpersonell.  Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.


Skyssadministrasjon
Safir Data as har en unik kompetanse innen automatisert og edb-basert skoleskyssadministrasjon.   Våre medarbeidere Laila Baier Hofoss og John Hofoss har mange års erfaring innen utvikling av systemer for skyssadministrasjon. Dette gjelder også teknisk og faglig drift av slike systemer. Vår erfaring omfatter både hovedutstedelse og løpende utstedelse av skoleskysskort for både grunnskoler og videregående skoler.